Μισθοδοσία

Διαχείριση Μισθοδοσίας

Η επιλογή VolosTax για την έκδοση της μισθοδοσίας σας, σημαίνει τη διασφάλιση της εταιρείας σας έναντι όλων των καθημερινών αλλαγών των νόμων γρήγορα, σωστά και αποδοτικά.

Αναλυτικά οι Υπηρεσίες Μισθοδοσίας του VolosTax είναι οι ακόλουθες

1. Μηνιαίος υπολογισμός της μισθοδοσίας σας, σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων της Εταιρείας σας.

2. Έκδοση λογιστικού άρθρου για την ενημέρωση των βιβλίων σας.

3. Σύνταξη, εκτύπωση και ηλεκτρονική αποστολή Αποδείξεων πληρωμής ανά υπάλληλο, με ανάλυση αποδοχών – κρατήσεων.

4. Κατάθεση της μισθοδοσίας των εργαζομένων σας

5. Υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ), ετησίων καταστάσεων προσωπικού, νέων προσλήψεων ή αποχωρήσεων καθώς και τροποποίηση προγραμμάτων εργασίας.

6. Απογραφή στο ΙΚΑ καθώς και σε Επικουρικά ταμεία, Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.
7. Σύνταξη – υποβολή των εισφορών ταμείων κυρίας και επικουρικής ασφάλισης.

8. Συμμετοχή της εταιρείας σας σε επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας μέσω ΟΑΕΔ.

9. Εκπροσώπηση της εταιρείας σας στο ΣΕΠΕ και στο ΕΦΚΑ.

10. Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας τρέχουσας ή επόμενης χρήσης.

11. Υπολογισμός της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας σας.