Λογιστικές Υπηρεσίες

Λογιστικά

Η λογιστική ομάδα της VolosTax, έχοντας πολυετή εμπειρία σε όλο το φάσμα της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, προσφέρει λογιστικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Λογιστικές υπηρεσίες που σας προσφέρουμε

Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά, στο γραφείο μας ή στην έδρα της επιχείρησης, σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ.

Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Συγχωνεύσεις, Διακοπές, Εκκαθαρίσεις Εταιριών.

Ίδρυση Ελληνικών Επιχειρήσεων, Υποκαταστημάτων.

Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.

Σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάπτυξη οικονομικών εκθέσεων αναφορών.

Σύνταξη δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΜΥ και Εισοδήματος.

Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης.

Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS).

Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια).

Οι λογιστικές υπηρεσίες, που παρέχει η εταιρία μας, έχουν ως αποτέλεσμα την σωστή τήρηση των βιβλίων σας, που είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για την επιτυχή οργάνωση της Εταιρεία σας.

Σε τι διαφέρουν οι λογιστικές υπηρεσίες του φοροτεχνικού γραφείου VolosTax;

Η καταχώρηση στα βιβλία της Εταιρεία σας γίνεται από έμπειρα στελέχη μας που διαθέτουν άδειες Α & Β Τάξης λογιστών του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Είναι όλοι τους πιστοποιημένοι από την πολυετή προϋπηρεσία τους, τόσο σε εμάς, όσο και σε ανάλογες θέσεις.

Εγγυόμαστε γραπτώς για την Ποιότητα των Λογιστικών Υπηρεσιών μας.

Οι λογιστικές μας Υπηρεσίες, παρέχονται σε: Α.Ε, Ε.Π.Ε, ΙΚΕ, ΜΚΟ καθώς και σε Ο.Ε, Ε.Ε & ατομικές.