Ίδρυση Εταιρείας

Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΟΕ, ΕΕ

Έχετε αποφασίσει να προβείτε στην δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και είστε στην ανεύρεση κατάλληλου γραφείου το οποίο θα αναλάβει για εσάς ολόκληρη τη διαδικασία ίδρυσης της εταιρείας και λειτουργίας της;Μπορούμε να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Σύσταση Εταιρείας στην Ελλάδα

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η διαδικασία ίδρυσης Εταιρείας είναι σχετικά απλή και γρήγορη αφού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι πολύ λίγα και απλά και ο χρόνος σύστασής είναι περίπου 2 – 20 εργάσιμες. Το σημαντικότερο όμως είναι πως ΔΕΝ χρειάζεται επίσκεψή σας αφού εμείς επιμελούμαστε την όλη διαδικασία.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία της έναρξης, συγκεκριμένα.

1. Σύνταξη του καταστατικού (εάν πρόκειται για εταιρία).

2. Εγγραφή στο επιμελητήριο.

3. Εγγραφή στο Ασφαλιστικό ταμείο (ΕΦΚΑ).

4. Έναρξη στην εφορία.

5.Έκδοση αδείας στις περιπτώσεις που απαιτείται.